YVON GALLERY »

Pět elementů

1. Jsem vším i prostým jsem…. dávným minulem i budoucnem …                              4. Jsem oheň i popel rázem…zima spálená mrazem… 2. Jsem vodou i stromem…odvátým podzimem …                                                          5. Jsem vzduchem i rosou třpytící…jarem klíčícím… 3. Jsem zemí i klasem zrajícím…létem vonícím…